Bekæmpelse af snegle

Bekæmp snegle rettidigt og undgå afgrødeskader. Vi spreder bekæmpelsesmidler op til 24 meters arbejdsbredde. En typisk dosering er 7-8 kg/ha. På spredere med vejeteknik overvåger du doseringen via sprederens vægt, og opnår høj præcision selv på små mængder. 

Scroll to Top