CALIBRATOR ZURF

CALIBRATOR ICON

ISOBUS Controller

Spredearbejdet foregår effektivt og fleksibelt med CALIBRATOR ZURF. Sammen med vejesystemet og CALIBRATOR ZURF bliver sprederen 100% kørselsafhængig og doseringen fuldautomatisk. Det sikrer høj præcision og kvalitet i spredebilledet, og doseringen er nøjagtig uanset hastighed og markens beskaffenhed.

Vi tilbyder en komplet "plug and play" løsning bestående af en GPS antenne med modtager samt et trådløst iZURF kommunikationsmodul, der tilkobles vores styreenhed CALIBRATOR ZURF.

Via kommunikationsmodulet kan en standard standard Android tablet med den gratis FREE App kontrollere gødningstildelingen ved forager og i kiler via GPS. I tillæg får du også sporfølgning til kørsel på bar jord eller græsarealer.
 
Vi tilbyder CALIBRATOR FREE konceptet til alle W-spredere med CALIBRATOR ZURF.

NB: Du kan downloade app'en på Google Play og køre en demo.

Ny funktion til at kombinere ISOBUS verdenen med en CALIBRATOR.

Sprederen kan betjenes direkte fra CALIBRATORen eller / og sprederen kan betjenes direkte fra ISOBUS-terminalen.

• Opfylder den nyeste ISOBUS-standard (niveau 3)

• Direkte / nem adgang til softwareopdatering via USB

• Plug and play koncept / ISOBUS til CALIBRATOR

• Placeret i førerhuset

CALIBRATOR ICON er løsningen til styring og kontrol af M45 og M35 spredere uden vejeteknik. Betjeningen foregår via letforståelige ikoner. CALIBRATOR ICON indeholder alle nødvendige funktioner til at udføre et professionelt sprederesultat. Ved hjælp af en PC kan markdata fra de forskellige arealer udlæses via et kabel.

Til alle spredere med vejeteknik er det muligt at vælge en ISOBUS løsning. Det giver mulighed for betjening af sprederen via traktorens ISOBUS terminal. Vores ISOBUS Controller opfylder ISO norm 11783 og styrer og kontrollerer alle sprederens elektroniske funktioner. Med et ISOBUS break away stik sammenkobles sprederen med traktorens ISOBUS netværk.

Scroll to Top