Gratis cloud-løsning

Bogballe gemmer automatisk dine værdifulde logfiler i Google Drev™

Lav dine egne tildelingskort

Markdata gemmes automatisk

Data gemmes sikkert

  • Nem indlæsning af tildelingskort
  • Automatisk dataudveksling af dokumentationsfiler til Google Drev
  • Intet årligt abonnement
  • Anvend tildelingskort fra f.eks Yara Atfarm, Cropsat osv.
  • Giv din konsulent direkte adgang til at hente dokumentationsfiler direkte fra ”skyen”
  • I kombination Calibrator Zurf/Totz og Navi App opfylder hele produktprogrammet kravene til præcisionsjordbrug
  • Hvorfor ikke bruge et system, som du måske kender i forvejen

Der er penge i markdata!
Med de nye muligheder for at opnå reduktion i arealet med efterafgrøder, er der pludselig penge i at anvende tildelingskort, når du spreder gødning. 

Spørgsmålet er, hvordan du holder styr på din dokumentation i tilfælde af kontrol fra myndighederne? Med en ny opdatering automatiserer Bogballe opsamlingen af data i den populære Navi App. Løsningen indeholder en fuld integration til Google Drev, der sørger for at gemme logfilerne sikkert i ”skyen”.

Kom godt i gang med tildelingskort
Der findes flere løsninger, hvor det er muligt at oprette tildelingskort. En af dem er Cropsat, der er gratis. En anden er Yaras Atfarm løsning, hvor det er nemt at komme i gang med at lave tildelingskort uden at have de store PC kundskaber. Et tredie alternativ er at lade planteavlskonsulenten udarbejde kortene.

Hold styr på dokumentationen
Når spredearbejdet er afsluttet, er det afgørende at holde styr på de markdata, der viser, hvilke mængder gødning, der er spredt i tildelingszonerne på marken. Typisk er det ikke indsamlingen af markdata, der er er det primære, når der er travlt i marken. I det øjeblik handler det mere om, hvor mange hektar, der overkøres per time; men det gør ikke dataindsamlingen mindre vigtig, da netop dokumentationen er afgørende for, om bedriften lever op til de gældende krav. Når det gælder dokumentation fra tildelingskort, der er afviklet via Bogballes Navi App, er det enkelt at indsamle de nødvendige data. Det foregår nemlig helt automatisk. Når app’en er i gang på marken, opsamler den de data, der viser, hvor gødningen er tilført. Dokumentationen bruges efterfølgende til at generere en shapefil, som er netop den filtype, der stilles krav om fra Landbrugsstyrelsen for at opfylde dokumentationskravene.

Lidt hurtig købmandsregning
Er der penge i at bruge tildelingskort? Hvis man antager, at det koster 700 kr./ha at etablere efterafgrøder med en såmaskine, så ja. En ting er den direkte besparelse, noget andet er, at man slipper for en arbejdsbelastning i en i forvejen travl periode. Alene reduktionen i omkostningerne til etablering af efterafgrøder gør brugen af tildelingskort interessant. I tillæg kommer ikke uvæsentlige sidegevinster som muligheden for merudbytte, en mere ensartet afgrødekvalitet, mindre lejesæd og større kapacitet på mejetærskeren i høsten. Så alt i alt er det en god forretning for den enkelte landmand at komme i gang med præcisionsjordbrug.

Hvad skal der til og hvor meget dataplads har jeg i skyen?
Mængden af data der kan gemmes på Google Drev, er på nuværende tidspunkt 15 GB. Det er rigeligt plads for at gemme de data, der er nødvendige for at kunne fremlægge dokumentationen. Som backup kan man sideløbende gemme en kopi på f.eks. en usb nøgle i de fem år, der er krav om, at dokumentationen skal være tilgængelig. På den måde er dine markdata forsvarligt sikrede.

Google Drive er et varemærke tilhørende Google Inc. Brug af dette varemærke er underlagt Googles tilladelser.

Yara Atfarm er en af løsningerne, hvor man nemt og enkelt kan lave sine egne tildelingskort. Med Bogballes Navi App downloader du tildelingskortene direkte fra Google Drev eller via mail.
Mens sprederen arbejder på marken, gemmer den de data, der senere danner grundlag for dokumentationen i form af ”As Applied” shapefiler.
En langtidsholdbar løsning. Gem dine markdata på Google Drev, så er de altid tilgængelige i forbindelse med kontrolbesøg og kan gennemses f.eks. via Google Earth Pro, der også er et gratis program. Det viste udsnit med markdata repræsenterer 6 marker med et samlet areal på ca. 162 ha.
Scroll to Top