Section Control Dynamic

Hvilken retning?

· Kørselsretning med uret 

· Kørselsretning mod uret.

Flere fordele med Section Control Dynamic

Med M-line spredere og Section Control Dynamic opnår du en række yderligere fordele, da systemet indeholder flere tillægsfunktioner, som er yderst anvendelige.

Først og fremmest indeholder løsningen en dynamisk kantspredesystem til arbejdsbredder fra 27-42 meter. Kombinationen af in-center systemets 180º overlapningszone mellem venstre og højre spredeskive og Section Control Dynamic, der styrer spredebilledets form er den ideelle løsning til kantspredning. Systemet er yderst fleksibelt og giver mulighed for at forudindstille til forskellige doseringsstrategier i forbindelse med kantspredningen. Der kan indstilles til at dosere 90%, 100% eller 110% tildelingsmængde på forageren. Samtidig kan du frit vælge om skellet ligger på højre eller venstre side i kørselsretningen.

Section Control Dynamic er standard på M60W og M45W, men kan med fordel også monteres på M35W spredere som ekstraudstyr ved 27-42 meters arbejdsbredde. 

En- To-duo, kantspredning både for og bag 

En front monteret spreder arbejder modsat. For at opnå den rigtige fordeling ved kantspredning, skal den frontmonterede spreder være indstillet til at sprede til den modsatte side, da den arbejder ”baglæns”. Hvis man kører med skellet til højre  i kørselsretningen, skal den frontmonterede spreder lave kantspredning til venstre. Dynamisk kantspredning er idéelt til dette formål, da det kan foretage kantspredning til begge sider.

Kantspredestrategi

Systemet kan forudindstilles til at dosere 90%, 100% eller 110% tildelingsmængde i forbindelse med kant-

spredning. 

Frit valg af kørselsretning

Med  Section Control Dynamic som kantspredeløsning bestemmer du selv, hvilken side af sprederen markskellet er under kantspredning.

Det giver masser af fleksibilitet i forhold til at optimere køreadfærden i marken. Traktorføreren kan frit vælge, om der skal køres med skel til højre eller venstre side. Det giver mulighed for at tilpasse og optimere kørslen på hver enkelt mark og derved reducere tidsforbruget. 

Vælg altid den oplagte retning

Frit valg af kørselsretning under kantspredning. Vælg altid den oplagte vej og undgå at starte med at køre op ad bakke med en fuld beholder under kantspredning.

Ingen afbrydelser under drift

Kombinationen af Section Control Dynamic aktuatorerne og in-center rotationen gør det muligt at skifte mellem kant- og normal spredning under kørsel.

Spredetabeller

Det korrekte omdrejningstal i forbindelse med kant-

spredning er oplyst i spredetabellerne, som du finder på www.bogballe.com eller via vores app til Android og iOS. 

Frit valg af kantspredningsside

Skel til højre eller venstre. Valget kan endda træffes under kørsel uden at afbryde spredningen.

Scroll to Top